YFB 3102 SMK SACRED HEART

KM3, JALAN OYA, PO BOX 99,96007 SIBU

 

 TAEKWONDO ( TM )

 

Guru Penasihat           1.  En Teh Tik Seng   ( Ketua )                         

                                        2.  En Teng Yew Chiong                                                                                

                                        3.  Pn Judy Chiong Kung Li       

                       

         

 

 

 

 Ahli Jawatankuasa Sesi 2011

 

Jawatan

 

Sesi Petang 

Kelas

Sesi Pagi

Kelas

Pengerusi

 

KELVIN SU

4S1

VINCENT LAU BEN JIE

2A1

N. Pengerusi

 

LING YIE YIEK

4A5

LUCAS CHIENG TIEW LIK

2A2

Setiausaha

 

HO CHIEN LIK

3A1

JASON TANG SEK LOONG

2A4

N Setiausaha

( Juru Gambar )

 

RICHARD CHIEW HOCK CHIONG

3A1

TIONG YEONG WEI

2A2

Bendahari

 

WONG TIONG YONG

3A2

KENNY SU LUNG BING

2A3

N Bendahari

ALBERT TING SING YONG

3A2

-

 

AJK ( Bilik)

 

 

FERNAND

SAMUEL UJANG

5S2

5A1

TING SIE GIEK

DANNIS DAVID

2A9

1A4

AJK( P Notis)

 

 

 

TANG SII LONG

BRYAN LING

3A2

3A2

HILLARY AK TEKU

FEDENAND JEMPUT AK ALBERT

2A1

2A2

ICT / Website

 

 

ANTHONY YEO

HII SENG KIAT

3A1

3A1

JOSHUA WONG ZHANG ZHI

ELTON SIU KWANG YI

2A3

2A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas- Tugas Ahli Jawatan Kuasa   :

 

 

Bil

Jawatan

Tugas

1

Pengerusi

-       Melaksanakan tugas sebagai Pengerusi Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru-guru penasihat merancang segala aktiviti yang boleh meningkatkan lagi prestasi Taekwondo.

-       Membantu Guru Penasihat menyelia latihan mingguan

-       Membantu Guru Penasihat & Jurulatih menyelia latihan intensif bagi persediaan Pertandingan Taekwondo

-       Membantu Guru dan Jurulatih menyediakan ahli-ahli yang berpontensi untuk menyertai pertandingan seperti berikut :

                  1. Pertandingan UPM KB    :       

                  2. Pertandingan Sibu Closed :    

                  3. Pertandingan “ Inter School Sibu “ :

                  4. Pertandingan Poomse Negeri Sarawak :

                  5. Pertandingan Sarawak State Championship :

                  6. Pertandingan Age Group Championship :

               7. Pertandingan Taequek Bahagian Sibu

                  8  Pertandingan Bakat Selection ( Negeri / Kebangsaan )

-       Menjalankan tugas sebagai ketua pasukan Lintas Hormat Taekwondo bagi Hari Sukan / Olaharaga Tahunan

-       Menjalankan Tugas sebagai ketua  pasukan sekolah ( atau memilih orang ganti sebagai ketua ) demi pertandingan Taekwondo peringkat Bahagian, Negeri atau Kebangsaan

-       Menjalankan tugas sebagai ketua pasukan Taekwondo pada  Hari Unit Beruniform Sekolah

-       Menguruskan mesyuarat agong tahunan dan mesyuarat AJK .

2

N. Pengerusi

-        Melaksanakan tugas sebagai Naib Pengerusi Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat mengurusan Baju uniform  atau

            menguruskan hal-hal pencetakan baju T

-       Membantu Guru Penasihat merancang dan menguruskan sesi pengenalan kepada murid baru Mengadakan satu sesi perbincangan dengan AJK dan menyediakan bahan-bahan seperti taklimat dan “ power point “ atau video Taekwondo untuk sesi pengenalan Unit Beruniform Kokurikulum pada awal tahun .

-       Merancang dan menguruskan aktiviti sosial atau aktiviti lain @ Menguruskan aktiviti tambahan seperti Jamuan dan “ outing

3

Setiausaha

-       Melaksanakan tugas sebagai Setiausaha Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat menyediaan Fail dan maklumat  Menguruskan segala maklumat / minit mesyuarat / surat/ laporan /

Kehadiran dll dapat disimpan dalam fail ini.

-       Memastikan segala maklumat yang diperlukan sentiasa dikemaskinikan

-       Laporan latihan dicatatkan dalam buku rekod kokurikulum.& Kehadiran ahli diambil .& Tindakan susulan bagi ahli yang tidak hadir dengan memberi surat amaran

-        Menjalankan tugas Pengerusi jika perlu

4

N Setiausaha

( Juru Gambar )

-       Melaksanakan tugas sebagai Naib Setiauasah Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat mengumpul semua laporan tahunan dan gambar serta maklumat yang sedia ada untuk diedit demi cetakan majalah sekolah.

-       Menyediakan sebuah kamera sendiri ( atau dipinjam ) untuk mengambil gambar aktiviti utnuk dipamerkan di Website Taekwondo , Papan Notis , Majalah sekolah.  

-       Perbelanjaan untuk mencetak gambar perlu dapat persetujuan daripada Guru Penasihat.

5

Bendahari

-       Melaksanakan tugas sebagai Bendahari Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan kutipan wang / yuran / sumbangan akitiviti dan mejalankan aktiviti.

-       Mengutip yuran tahunan dan serahkan kepada Guru Penasihat untuk disimpan. Pastikan / Uruskan yuran kelab  dikutip olen Bendahari ( RM 1 se tahun )  dan sumbangan latihan dibayar kepada jurulatih.( RM 16 se bulan )          

-       Semua akaun perbelanjaan perlu dicatatkan dengan jelas dan disemak oleh guru setiap bulan serta ditandatangani .

-       Membuat catatan , akaun dan perbelanjaan

-       Menyemak akaun kutipan sumbangan “ Up grading “ .

6

N Bendahari

-       Melaksanakan tugas sebagai Bendahari Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan kutipan wang / yuran / sumbangan akitiviti dan mejalankan aktiviti.

-       Pastikan / uruskan yuran “ Up Grading “ akan dikutip ( oleh Bendahari ) setiap kali “ up Grading  “ dilakukan. ( 4 kali setahun ) . Borang “ up grading “ boleh dapat daripada Jurulatih . Borang yang lengkap diisi dikutip balik dan serahkan kepada Jurulatih.

-       Semua akaun perbelanjaan perlu dicatatkan dengan jelas dan disemak oleh Jurulatih setiap kali “ Up Grading “  serta ditandatangani .

-       Membantu Guru Penasihat menyemak akaun kutipan yuran tahunan.

7

AJK ( Bilik)

-       Melaksanakan tugas sebagai AJK Bilik Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan Pinjaman atau pergerakan alat-alat dan barang dalam bilik Taekwondo  dan mejalankan aktiviti.

-       Membantu Guru Iventori   mengurusan  Bilik dan Harta Benda Taekwondo : Pastikan Bilik Taekwondo  diuruskan dengan bersih, tersusun, terhias dan bermaklumat

-       Pastikan semua alat benda sekolah yang dibekalkan kepada Kelab

      Taekwondo perlu lakukan  “ inventori “ dan digunakan dengan    

      bertanggungjawab .

-       Pastikan segala pinjaman alat & benda dalam bilik dicatatkan dalam buku inventori @ buku pergerakan alat/ harta.

8

AJK( P Notis)

-       Melaksanakan tugas sebagai AJK Papan Notis  Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum meletakan sebarang pengumuman atau publisiti atau sebarang gambar atau carta   dan mejalankan aktiviti.

-       Membantu Guru Komunikasi  menguruskan dan menghiaskan  Papan Notis Taekwondo dengan ceria , bermaklumat dan berkesan

-       Pastikan segala siaran dan komunikasi aktiviti Taekwondo dapat dilaksanakan dengan cepat , tepat dan berkesan  

-       Mendapat segala gambar aktiviti daripada Juru gambar  untuk dipamerkan .              . 

9

ICT / Website

-       Melaksanakan tugas sebagai AJK ICT / Website Kelab Taekwondo dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan Pengemaskinikan website Taewkondo  atau “ up load “ sebarang maklumat  Taekwondo  dan mejalankan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat menguruskan data / kemasukan maklumat ahli  system maklumat sekolah dan segala rekod, laporan pencapaian yang terlibat dengan sistem on line sekolah dan website Taekwondo.

-       Menguruskan Website Taekwondo sekolah

-       Membantu Guru menyediakan sijil-sijil untuk AJK dan Ahli-ahli Taekwondo