PENGURUSAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI (TAEKWANDO STF/WTF )

YFB 3102 SMK SACRED HEART SIBU

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2006 – 2010)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2008-2010)

Pelan Operasi 2010

1.  Program Keahlian

 

     1.1  Meningkatkan keahlian sebanyak 50%     setiap tahun

 

1.2    Sasaran bilangan ahli

 

TOV

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6

10

15

23

35

53

 

 

1.  Projek Keahlian

      1.1  Nama projek:  Kempen        Menarik Ahli

 

      1.2 Objektif:  Meningkatkan keahlian di kalangan pelajar Peralihan sehingga Tingkatan 6

 

      1.3 Penetapan dasar:  Guru     Penasihat, Barisan AJK

 

      1.4 Aktiviti: 

           - Promosi dari kelas ke kelas

            -Papan notis

            -Persembahan di sekolah

 

        1.5 Pemantauan:  Guru Penasihat

 

1.  Kempen Menarik Ahli

 

     1.1  Aktiviti:

            - Promosi di dewan untuk

              pelajar Peralihan ,Tingkatan 1   

              dan Tingkatan 2

              dari masa ke semasa

            - Papan notis

            - Persembahan di sekolah

         

2.  Program  Pencapaian

 

     2.1  Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan Taekwondo (Peringkat Antara Sekolah/ Bahagian/ Negeri)

 

2.2   Meningkatkan pencapaian ahli dalam pertandingan Taekwondo (Peringkat Antara Sekolah/ Bahagian/ Negeri)

 

 

 

 

 

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

Emas

5

6

7

8

9

Perak

1

2

3

4

5

Gangsa

1

2

3

4

5

 

 

2.  Projek Meningkatkan            Pencapaian

 

       2.1 Nama projek:  Peningkatan pencapaian ahli melalui latihan

 

       2.2 Objektif:

 

             i.  Menggalakkan dan meningkatkan penyertaan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan

 

 

             ii. Memberi latihan yang mencukupi kepada ahli yang berpotensi untuk mendapat pingat

 

       2.3 Penetapan dasar:  Guru Penasihat, Barisan AJK

 

       2.4 Aktiviti:  Latihan

 

       2.5 Pemantauan:  Guru Penasihat

2.  Meningkatkan pencapaian melalui latihan

 

     2.1  Aktiviti:

          - Latihan

            Nama Projek:  Latihan

            Tarikh perlaksanaan: 

-       Hari Sabtu pada minggu kedua & keempat setiap bulan. (Disetujui bahawa latihan lebih adalah atas tanggungan jurulatih & pelajar sediri).

 

           Kos/yuran: 

                      RM 11 se bulan (2010)

                      Pelaksana:  Semua ahli

                      &    Jurulatih

            Perlaksanaan:

-          Semua ahli menjalani latihan pada hari yang sudah ditetapkan.

-          Ahli yang berpotensi diberi latihan tambahan dan digalakkan menyertai pertandingan jika dianjurkan.

Indikator kejayaan:  Sasaran pada hujung bulan Okober tahun 2010

Bil. Pingat Emas:  9

Bil. Pingat Perak:  5

            Bil. Pingat Gangsa:  5

 

 

Disediakan oleh:

 

TEH TIK SENG

Guru Penasihat (Taekwando STF/ WTF )

Tarikh : 05.01.2010