Perlembagaan Taekwondo

SMK Sacred Heart Sibu 2012

 

1.         Nama dan Alamat    :           Taekwondo  SMK Sacred Heart Sibu

2.         Matlamat                    :          Untuk memberi peluang kepada semua pelajar yang ingin 

                                                             menjadi ahli belajar seni mempertahankan diri serta mempunyai nilai

                                                              kepimpinan dan berdisiplin.

3.         Objektif                       :           (i)    berdisiplin dan mempunyai tubuh badan yang sihat.

                                                            (ii)    berkerohanian yang sihat

                                                            (iii)   mampu memberi tumpuan dalam apa jua bidang yang dicaburi                       

4.         Keahlian                    :           (a)   Dibuka kepada semua pelajar sekolah ini

                                                             (b)   Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara pendaftaran.

                                                              (c)   Semua ahli mesti bersetuju berpegang kepada 

                                                                      perlembagaaan dan akan  mengambil bahagian  dengan 

                                                                      cergas bagi menjayakan tujuan pertubuhan ini.

5.         Guru Penasihat       :        (a) Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

                                                         (b) Guru penasihat akan sentiasa hadir danbersama-sama ahli 

                                                               semasa    aktiviti  dijalankan.

                                                          (c) Guru penasihat mempunyai kuasa membua penilaian kokurikulum.

6.         Ahli Jawatankuasa  :         (a)  Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

                                                            (b)   Semua ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai AJK.

                                                            (c)   Pemilihan AJK adalah secara undian.

                                                            (d)   AJK dilantik oleh Guru Penasihat. menghantar surat 

                                                                     perletakan jawatan.

                                                            (f)   AJK terdiri : Pengerusi, Timbalan Pengerus Setiausaha (2), 

                                                                    Bendahari (2), AJK ( 8 )

7.         Kewangan                :            Yuran Tahunan adalah RM 1  dan Sumbangan

                                                              Latihan Jurulatih  adalah RM 16  untuk latihanmelalui jurulatih 

                                                             dan aktiviti lain. Pembayaran untuk "Up Grading “ ahli adalah 

                                                             tanggungan ahli sendiri.

8.         Kehadiran                 :          (a) Semua ahli perlu hadir untuk semua aktiviti

                                                                  yang dijalankan sepanjang tahun.

                                                            (b) Kegagalan berbuat demikian sebanyak 3

                                                                  kali  ( tanpa alasan ) boleh dikenakan      

                                                                  tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian.

9.         Peraturan-peraturan      :     (a) Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.

                                                               (b) Ahli yang melanggar peraturan aka dikenakan tindakan tatatertib.

10.       Tindakan Disiplin    :             (a) Diambil terhadap ahli yang melanggar

                                                                     perlembagaan.

                                                               (b) Tindakan adalah mengikut cara:

                                                                          (i) Amaran lisan

                                                                          (ii) Amaran bertulis

                                                                          (iii) Gantung keahlian

                                                                           (iv) Pecat keahlian

11.       Pindaan Perlembagaan :        (a)  Mana-mana bahagian dalam perlembagaan

                                                                          ini sah sehingga ia dipinda

                                                                   (b) Cadangan pindaan perlembagaan boleh

                                                                         dibuat oleh ahli, AJK, Guru Penasihat atau

                                                                          Pentadbir sekolah secara bertulis.

                                                                   (c) Setiap pindaan yang diluluskan hendaklah

                                                                         dipamerkan di papan kenyataan dan disahkan Pengetua.

12.       Pembubaran             :           (a) Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan

                                                                     pertubuhan ini jika didapati melanggar

                                                                     pelembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

13.       Hal-hal Lain              :           (a) Setiap ahli perlu mengetahui

                                                                    tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.

                                                            (b) Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan

                                                                   mengikut aktiviti dengan penuh minat.