Perlembagaan Taekwondo ( STF / WTF ) SMK Sacred Heart Sibu 2010

 

1.         Nama dan Alamat   :           Taekwondo STF / WTF  SMK Sacred Heart Sibu

 

2.         Matlamat                    :           Untuk memberi peluang kepada semua pelajar   

yang ingin menjadi ahli belajar seni

mempertahankan diri serta mempunyai nilai

kepimpinan dan berdisiplin.

 

3.         Objektif                      :           (i)    berdisiplin dan mempunyai tubuh badan

                                                              yang sihat.

                                                            (ii)    berkerohanian yang sihat

(iii)   mampu memberi tumpuan dalam apa jua

        bidang yang   dicaburi                       

 

4.         Keahlian                    :           (a)   Dibuka kepada semua pelajar sekolah ini

(b)   Permohonan menjadi ahli adalah dengan

       cara pendaftaran.

(c)   Semua ahli mesti bersetuju berpegang

       Kepada perlembagaaan dan akan  

       mengambil bahagian  dengan cergas bagi  

       menjayakan tujuan pertubuhan ini.

 

5.         Guru Penasihat       :           (a) Guru penasihat adalah terdiri daripada guru  

                                                                  sekolah ini.

                                                            (b) Guru penasihat akan sentiasa hadir dan

      bersama-sama ahli semasa aktiviti    

      dijalankan.

                                                            (c)Guru penasihat mempunyai kuasa membuat

                                                                  penilaian kokurikulum.

 

6.         Ahli Jawatankuasa  :           (a) Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

                                                            (b) Semua ahli yang hadir layak dicalonkan

     sebagai AJK.

                                                            (c) Pemilihan AJK adalah secara undian.

                                                            (d) AJK dilantik oleh Guru Penasihat.

                                                            (e) AJK yang akan meletak jawatan haruslah

                                                                  menghantar surat perletakkan jawatan.

                                                            (f) AJK terdiri : Pengerusi, Timbalan Pengerusi,

                                                                 Setiausaha (2), Bendahari (2)

 

7.         Kewangan                :           Yuran bulanan adalah RM 1  dan Yuran

bayaran Jurulatih  adalah RM 10  untuk latihan

melalui jurulatih dan aktiviti lain.

 

8.         Kehadiran                 :           (a) Semua ahli perlu hadir untuk semua aktiviti

                                                                  yang dijalankan sepanjang tahun.

                                                            (b) Kegagalan berbuat demikian sebanyak 3

      kali  boleh dikenakan tindakan disiplin dan

                                                                  kehilangan hak-hak keahlian.

 

9.         Peraturan-peraturan      :    (a) Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.

                                                            (b) Ahli yang menlanggar peraturan akan

      dikenakan tindakan tatatertib.

 

10.       Tindakan Disiplin    :           (a) Diambil terhadap ahli yang melanggar

                                                                  perlembagaan.

                                                            (b) Tindakan adalah mengikut cara

     

(i) Amaran lisan

                                                                  (ii) Amaran bertulis (iii) Gantung keahlian

                                                                  (iv) Pecat keahlian

 

 

11.       Pindaan Perlembagaan :   (a) Mana-mana bahagian dalam perlembagaan

     ini sah sehingga ia dipinda

                                                            (b) Cadangan pindaan perlembagaan boleh

      Dibuat oleh ahli, AJK, Guru Penasihat atau

      Pentadbir sekolah secara bertulis.

                                                            (c) Setiap pindaan yang diluluskan hendaklah

                                                                  dipamerkan di papan kenyataan dan

      disahkan Pengetua.

12.       Pembuburan            :           (a) Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan

                                                                  pertubuhan ini jika didapati melanggar

                                                                  pelembagaan dan Falsafah Pendidikan

      Negara.

13.       Hal-hal Lain              :           (a) Setiap ahli perlu mengetahui

                                                                 Tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti

                                                                 yang dijalankan.

                                                            (b) Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan

     Mengikut aktiviti dengan penuh minat.

 

 

 

 

 

Tandatangan            ..…………………..,    ..…….……………..,        .. ……………………..

                              Setiausaha,               Pengerusi,                       Guru Penasihat

 

 

 

 

Kelulusan Penolong Pendaftar Unit Beruniform Sekolah

 

 

 

………………….        Cop Sekolah :                               Tarikh :  04 Januari, 2010

Pengetua