1.0       Perkara :                     Mesyuarat Guru-Guru Penasihat Taekwondo

2.0          Tarikh :                        20/01/2012 ( Jumaat )

3.0          Masa :                         12 10 – 12 50

4.0          Tempat :                      Bilik  Guru

Kehadiran :                           1.  En Teng Yew Chiong( Guru Penasihat )

                                                2.  En Augustine law   ( Guru Penasihat )                                                    

                                                3.  Pn Judy Chiong Kung Li   ( Guru Penasihat )

5.0          Agenda :          

Bil

Hal-hal

Tindakan

1.0

Ucapan Pengerusi :

En Teng Yew Chiong selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua. Beliau berharap kelab Taekwondo dapat meningkatkan lagi prestasi pencapaian dan seterusnya mengharumkan nama sekolah.

Makluman Semua.

2.0

Pengagihan tugas :

Berikut merupakan agihan tugas untuk sesi 2012:

Bil

Bidang Tugas

Guru Bertugas

1

Penyeliaan latihan mingguan

Teng Yew Chiong/

Augustine Law

2

Pengutipan yuran : Guru Kewangan

Augustine Law

3

Pengurusan  Bilik dan Harta Benda Taekwondo :Guru Iventori     

Teng Yew Chiong & Augustine Law

4

Papan Notis Taekwondo : Guru Komunikasi   

Teng Yew Chiong

5

Pengurusan data / kemasukan maklumat ahli / penilaian prestasi ahli sistem maklumat sekolah dan segala rekod, laporan, penilaian yang terlibat dengan sistem on line sekolah dan website Taekwondo.

Judy Chiong Kung Li

6

Penyediaan Fail dan maklumat    

Teng Yew Chiong

7

Menjalankan Tugas sebagai pengurus pasukan semasa pertandingan Taekwondo peringkat Bahagian, Negeri atau Kebangsaan

Teng Yew Chiong @ Augustine Law

8

Menjalankan Tugas sebagai guru pasukan Lintas Hormat Taekwondo bagi Hari Sukan / Olaharaga Tahunan

Teng Yew Chiong

9

Menjalankan tugas sebagai AJK Hari Unit Beruniform Sekolah dan guru bertugas Taekwondo

Teng Yew Chiong , Augustine law, Judy Chiong Kung Li

10

Laporan Taekwondo di Majalah Sekolah

Teng Yew Chiong

11

Pengenalan kepada murid baru

Teng Yew Chiong

12

Menjalankan tugas sosial atau aktiviti lain

Semua guru

2.1 Penyeliaan latihan mingguan :

      2.1.1    Penyeliaan Latihan mingguan akan dilakuan secara bergiliran antara

                  Guru- guru penasihat.

      2.1.2    Guru perlu pastikan : 

                  - Kehadiran ahli diambil .

                  - Laporan latihan dicatatkan.

                  - Laporan latihan dicatatkan dalam buku rekod kokurikulum.

                  - Tindakan susulan bagi ahli yang tidak hadir ( telefon ibubapa ,  

                     teguran , markah demerit dll. ) ** Jika telefon sekolah dapat diguna.

                  - Catatkan sebarang tindakan susulan yang telah diambil supaya dapat

                    dirujuk oleh guru yang kemudiannya.

2.2 Pengutipan yuran : Guru Kewangan

      2.2.1    Pastikan / Uruskan yuran kelab  dikutip olen Bendahari ( RM 1 se tahun

                  )  dan sumbangan latihan dibayar kepada jurulatih.( RM 16 se bulan )           

2.2.2      Pastikan / uruskan yuran “ Up Grading “ akan dikutip ( oleh Bendahari ) setiap kali “ up Grading  “ dilakukan. ( 4 kali setahun ) . Borang “ up grading “ perlu disediakan , kutip balik dan serahkan kepada Jurulatih.

2.2.3      Semua akaun perbelanjaan perlu dicatatkan dengan jelas dan disemak oleh guru setiap bulan serta ditandatangani .

2.2.4      Semua hal berkaitan dengan kewangan Kelab.Taekwondo

     

2.3  Pengurusan  Bilik dan Harta Benda Taekwondo :Guru Iventori      

2.3.1      Pastikan Bilik Taekwondo  diuruskan dengan bersih, tersusun, terhias dan bermaklumat ( dengan  AJK Taekwondo )

2.3.2      Pastikan semua alat benda sekolah yang dibekalkan kepada Kelab

            Taekwondo perlu lakukan  “ inventori “ dan digunakan dengan

            bertanggungjawab .

2.3.3      Semua hal berkaitan dengan bilik dan alat & harta benda Taekwondo .

2.4 Papan Notis Taekwondo : Guru Publisiti  

       2.4.1   Papan Notis : Pastikan dan menguruskan papan notis dengan ceria ,

                  bermaklumat dan berkesan . 

2.4.2       Pastikan segala siaran dan komunikasi aktiviti Taekwondo dapat dilaksanakan dengan cepat , tepat dan berkesan.

2.5 Pengurusan  Baju uniform / baju T  : ( Guru Baju / Uniform )

     2.5.1   Uruskan segala hal berkaitan dengan uniform dan baju T Taekwondo.    

                Menguruskan hal-hal pencetakan baju T

2.6 Pengurusan data / kemasukan maklumat ahli / penilaian prestasi ahli sistem maklumat sekolah dan segala rekod, laporan, penilaian yang terlibat dengan sistem on line sekolah dan website Taekwondo. : ( Guru Data  )

      2.6.1   Menyediakan  senarai ahli yang terkini setiap masa.

      2.6.2   memasukkan data / maklumat / kehadiran / penglibatan / penilaian

                 prestasi semua ahli dari masa ke semasa. ( Rekod Fail )

      2.6.3   Menuliskan komen prestasi ahli yang menonjol jika perlu.

      2.6.4   Menguruskan segala hal SMS sekolah

      2.6.5   Menguruskan Website Taekwondo sekolah

      2.6.6   Menguruskan rekod kelab Taekwondo secara on line.

      2.6.7   Menyediakan sijil-sijil untuk AJK dan Ahli-ahli Taekwondo.

2.7  Penyediaan Fail dan segala maklumat    

      2.7.1    Menyediakan fail atau buku KK Taekwondo bagi tahun 2012.

      2.7.2    Menguruskan segala maklumat / minit mesyuarat / surat/ laporan /

                  Kehadiran dll dapat disimpan dalam fail ini.

      2.7.3    Memastikan segala maklumat yang diperlukan sentiasa dikemaskinikan

      2.7.4    Menyimpan fail Taekwondo sebagai rekod sekolah.

     

2.8 Menjalankan Tugas sebagai pengurus pasukan demi pertandingan Taekwondo peringkat Bahagian, Negeri atau Kebangsaan :

   2.8.1    Menyelia latihan intensif bagi persediaan Pertandingan Taekwondo .

   2.8.2  . Menguruskan segala hal pertandingan Taekwondo : borang

               penyertaan, pendaftaran, pemilihan ahli, anggaran perbelanjaan,

               pengangkutan, keperluan alat-alatan, makanan & minuman dll.

                  1. Pertandingan UPM KB    :       

                  2. Pertandingan Sibu Closed :    

                  3. Pertandingan “ Inter School Sibu “ :

                  4. Pertandingan Poomse Negeri Sarawak :

                  5. Pertandingan Sarawak State Championship :

                  6. Pertandingan Age Group Championship :

               7. Pertandingan Taequek Bahagian Sibu

                  8  Pertandingan Bakat Selection ( Negeri / Kebangsaan ) :

2.9 Menjalankan Tugas sebagai guru pasukan Lintas Hormat Taekwondo bagi Hari Sukan / Olaharaga Tahunan :

   2.9.1   Menyediakan satu pasukan Taekwondo yang terdiri daripada > 33

              orang ahli demi lintas hormat.

   2.9.2   Menyediakan bendera bagi Taekwondo . Dapatkan reka bentuk dan

              laksanakan pengurusan cetakan bendera dengan pihak sekolah.

   2.9.3   Mengurus latihan pasukan sebelum Hari Sukan.

   2.9.4   Mengurus pasukan Taekwondo hadir dengan beruniform penuh pada

              hari sukan.

2.10 Menjalankan tugas sebagai AJK Hari Unit Beruniform Sekolah dan Guru Bertugas Taekwondo :

   2.10.1  Menghadiri mesyuarat Hari Unit Beruniform sekolah.

   2.10.2  Merancang dan menguruskan segala hal berkaitan dengan acara yang

               telah diagihkan.

   2.10.3  Mengurus penyertaan ahli Taekwondo dalam semua aktiviti yang

               terlibat.

2.11 Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan Taekwondo di majalah sekolah

   2.11.1 Mengumpul semua laporan tahunan dan gambar serta maklumat yang sedia ada untuk diedit demi cetakan majalah sekolah.  

2.12  Menjalankan tugas bagi aktiviti lain :

  2.12.1    Menguruskan aktiviti tambahan seperti Jamuan dan “ outing “ .

  2.12.2    Menguruskan perhubungan dengan badan Taekwondo peringkat

                daerah dan negeri .

 

Makluman Semua

En Teng & En Augustine

Law

En Augustine Law

& Bendahari

En Teng &  En Agustine Law

AJK Iventori & Bilik

En Teng

& AJK Publisiti

En Teng

& AJK

Pn Judy Chiong Kung Li

& AJK ICT

En Teng

En Teng/

En Augstine Law

En Teng

En Teng ,

En Augustine Law,

Pn Judy

En Teng

Semua guru

3

Hal-hal lain :

Tiada.

Mesyuarat ditangguhkan pada     12 50            .