YFB 3102 SMK SACRED HEART

KM3, JALAN OYA, PO BOX 99,96007 SIBU

 

Taekwondo

( TAEKWONDO MALAYSIA)

 

Minit Mesyuarat Guru-Guru Penasihat  I / 2011

 

1.0       Perkara :                     Mesyuarat Guru-Guru Penasihat Taekwondo

2.0          Tarikh :                        25/01/2010 ( Selasa )

3.0          Masa :                         12 35 – 13 30

4.0          Tempat :                      Bilik  Guru

Kehadiran :                  1.  En Teh Tik Seng                                        ( Guru Penasihat )

                                                2.  En Teng Yew Chiong                                 ( Guru Penasihat )                                                                  3.  Pn Judy Chiong Kung Li                            ( Guru Penasihat )

 

5.0          Agenda :          

Bil

Hal-hal

Tindakan

1.0

Ucapan Pengerusi :

En Teh Tik Seng selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua. Beliau harap Taekwondo dapat meningkatkan lagi prestasi pencapaian dan seterusnya mengharumkan nama sekolah.

 

Makluman Semua.

2.0

Pengagihan tugas :

En Teh selaku Ketua Guru Penasihat maklumkan bahawa mulai tahun ini, segala laporan & penilaian aktiviti akan disalurkan melalui internet atau website, oleh itu seorang guru perlu ditugaskan khas untuk tugas tersebut.

 

Tugas yang pelbagai adalah seperti berikut :

Bil

Bidang Tugas

Guru Bertugas

1

Penyeliaan latihan mingguan

Teh Tik Seng @ Teng Yew Chiong

2

Pengutipan yuran : Guru Kewangan

Teh Tik Seng

3

Pengurusan  Bilik dan Harta Benda Taekwondo :Guru Iventori     

Teng Yew Chiong

4

Papan Notis Taekwondo : Guru Komunikasi  

Teng Yew Chiong

5

Pengurusan Baju uniform  / Baju T

Teh Tik Seng

6

Pengurusan data / kemasukan maklumat ahli / penilaian prestasi ahli system maklumat sekolah dan segala rekod, laporan, penilaian yang terlibat dengan sistem on line sekolah dan website Taekwondo.

Judy Chiong Kung Li

7

Penyediaan Fail dan maklumat    

Teh Tik Seng

8

Menjalankan Tugas sebagai pengurus pasukan demi pertandingan Taekwondo peringkat Bahagian, Negeri atau Kebangsaan

Teng Yew Chiong @ Teh Tik Seng

9

Menjalankan Tugas sebagai guru pasukan Lintas Hormat Taekwondo bagi Hari Sukan / Olaharaga Tahunan

 

Teh Tik Seng

10

Menjalankan tugas sebagai AJK Hari Unit Beruniform Sekolah dan guru bertugas Taekwondo

Teh Tik Seng , Teng Yew Chiong , Judy Chiong Kung Li

11

Laporan Taekwondo di Majalah Sekolah

Teh Tik Seng

12

Pengenalan kepada murid baru

Teh Tik Seng

13

Menjalankan tugas sosial atau aktiviti lain

Semua guru

 

 

 

2.1 Penyeliaan latihan mingguan :

      2.1.1    Penyeliaan Latihan mingguan akan dilakuan secara bergiliran antara

                  Guru- guru penasihat.

      2.1.2    Guru perlu pastikan : 

                  - Kehadiran ahli diambil .

                  - Laporan latihan dicatatkan.

                  - Laporan latihan dicatatkan dalam buku rekod kokurikulum.

                  - Tindakan susulan bagi ahli yang tidak hadir ( telefon ibubapa ,  

                     teguran , markah demerit dll. ) ** Jika telefon sekolah dapat diguna.

                  - Catatkan sebarang tindakan susulan yang telah diambil supaya dapat

                    dirujuk oleh guru yang kemudiannya.

 

2.2 Pengutipan yuran : Guru Kewangan

      2.2.1    Pastikan / Uruskan yuran kelab  dikutip olen Bendahari ( RM 1 se tahun

                  )  dan sumbangan latihan dibayar kepada jurulatih.( RM 16 se bulan )           

2.2.2      Pastikan / uruskan yuran “ Up Grading “ akan dikutip ( oleh Bendahari ) setiap kali “ up Grading  “ dilakukan. ( 4 kali setahun ) . Borang “ up grading “ perlu disediakan , kutip balik dan serahkan kepada Jurulatih.

2.2.3      Semua akaun perbelanjaan perlu dicatatkan dengan jelas dan disemak oleh guru setiap bulan serta ditandatangani .

2.2.4      Semua hal berkaitan dengan kewangan Kelab.Taekwondo

     

2.3  Pengurusan  Bilik dan Harta Benda Taekwondo :Guru Iventori      

2.3.1      Pastikan Bilik Taekwondo  diuruskan dengan bersih, tersusun, terhias dan bermaklumat ( dengan  AJK Taekwondo )

2.3.2      Pastikan semua alat benda sekolah yang dibekalkan kepada Kelab

            Taekwondo perlu lakukan  “ inventori “ dan digunakan dengan

            bertanggungjawab .

2.3.3      Semua hal berkaitan dengan bilik dan alat & harta benda Taekwondo .

 

2.4 Papan Notis Taekwondo : Guru Publisiti  

       2.4.1   Papan Notis : Pastikan dan menguruskan papan notis dengan ceria ,

                  bermaklumat dan berkesan . 

2.4.2       Pastikan segala siaran dan komunikasi aktiviti Taekwondo dapat dilaksanakan dengan cepat , tepat dan berkesan.

 

2.5 Pengurusan  Baju uniform / baju T  : ( Guru Baju / Uniform )

      2.5.1    Pastikan semua borang telah diedarkan kepada pelajar yang layak

                  menerima uniform.

2.5.2.    Pastikan dan uruskan borang yang lengkap diisi telah dikutip balik dan serahkan kepad pihak sekolah.

2.5.3.    Semak dan pastikan baju uniform yang dihantar adalah cukup dan betul ikut saiz, kualiti  dan bilangan.

2.5.4.    Agihkan uniform kepada ahli atau pelajar yang layak menerima.

2.5.5.    Urus dan bekerjasama dengan pihak PK KK sekolah atas pegurusan uniform .

2.5.6.    Uruskan segala hal berkaitan dengan uniform dan baju T Taekwondo. Menguruskan hal-hal pencetakan baju T

 

2.6 Pengurusan data / kemasukan maklumat ahli / penilaian prestasi ahli system maklumat sekolah dan segala rekod, laporan, penilaian yang terlibat dengan sistem on line sekolah dan website Taekwondo. : ( Guru Data  )

      2.6.1   Menyediakan  senarai ahli yang terkini setiap masa.

      2.6.2   memasukkan data / maklumat / kehadiran / penglibatan / penilaian

                 prestasi semua ahli dari masa ke semasa. ( Rekod Fail )

      2.6.3   Menuliskan komen prestasi ahli yang menonjol jika perlu.

      2.6.4   Menguruskan segala hal SMS sekolah

      2.6.5   Menguruskan Website Taekwondo sekolah

      2.6.6   Menguruskan rekod kelab Taekwondo secara on line.

      2.6.7   Menyediakan sijil-sijil untuk AJK dan Ahli-ahli Taekwondo.

 

2.7  Penyediaan Fail dan segala maklumat    

      2.7.1    Menyediakan fail atau buku KK Taekwondo bagi tahun 2011.

      2.7.2    Menguruskan segala maklumat / minit mesyuarat / surat/ laporan /

                  Kehadiran dll dapat disimpan dalam fail ini.

      2.7.3    Memastikan segala maklumat yang diperlukan sentiasa dikemaskinikan

      2.7.4    Menyimpan fail Taekwondo sebagai rekod sekolah.

      2.7.5    Menyediakan PSPTPO dan rancangan Tahunan bagi Taekwondo

      2.7.6    Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan 2010 berdasarkan

                  maklumat   2011.   

 

2.8 Menjalankan Tugas sebagai pengurus pasukan demi pertandingan Taekwondo peringkat Bahagian, Negeri atau Kebangsaan :

   2.8.1    Menyelia latihan intensif bagi persediaan Pertandingan Taekwondo .

   2.8.2  . Menguruskan segala hal pertandingan Taekwondo : borang

               penyertaan, pendaftaran, pemilihan ahli, anggaran perbelanjaan,

               pengangkutan, keperluan alat-alatan, makanan & minuman dll.

                  1. Pertandingan UPM KB    :       

                  2. Pertandingan Sibu Closed :    

                  3. Pertandingan “ Inter School Sibu “ :

                  4. Pertandingan Poomse Negeri Sarawak :

                  5. Pertandingan Sarawak State Championship :

                  6. Pertandingan Age Group Championship :

               7. Pertandingan Taequek Bahagian Sibu

                  8  Pertandingan Bakat Selection ( Negeri / Kebangsaan ) :

 

   2.8.3   sila rujuk lampiran untuk tugas guru pengiring / pengurus pasukan .

 

2.9 Menjalankan Tugas sebagai guru pasukan Lintas Hormat Taekwondo bagi Hari Sukan / Olaharaga Tahunan :

   2.9.1   Menyediakan satu pasukan Taekwondo yang terdiri daripada > 33

              orang ahli demi lintas hormat.

   2.9.2   Menyediakan bendera bagi Taekwondo . Dapatkan reka bentuk dan

              laksanakan pengurusan cetakan bendera dengan pihak sekolah.

   2.9.3   Mengurus latihan pasukan sebelum Hari Sukan.

   2.9.4   Mengurus pasukan Taekwondo hadir dengan beruniform penuh pada

              hari sukan.

 

2.10 Menjalankan tugas sebagai AJK Hari Unit Beruniform Sekolah dan Guru Bertugas Taekwondo :

   2.10.1  Menghadiri mesyuarat Hari Unit Beruniform sekolah.

   2.10.2  Merancang dan menguruskan segala hal berkaitan dengan acara yang

               telah diagihkan.

   2.10.3  Mengurus penyertaan ahli Taekwondo dalam semua aktiviti yang

               terlibat.

 

2.11 Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan Taekwondo di majalah sekolah

   2.11.1 Mengumpul semua laporan tahunan dan gambar serta maklumat yang sedia ada untuk diedit demi cetakan majalah sekolah.  

 

2.12 Memperkenalkan Taewondo kepada murid baru Peralihan , T 1 & 4

  2.12..1 Mengadakan satu sesi perbincangan dengan AJK dan menyediakan bahan-bahan seperti taklimat dan “ power point “ atau video Taekwondo untuk sesi pengenalan Unit Beruniform Kokurikulum pada awal tahun .

 

2.13  Menjalankan tugas bagi aktiviti lain :

  2.13.1    Menguruskan aktiviti tambahan seperti Jamuan dan “ outing “ .

  2.13.2    Menguruskan perhubungan dengan badan Taekwondo peringkat

                daerah dan negeri .

 

 

 

Makluman Semua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teng & En Teh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teh

& Bendahari

 

 

 

 

 

En Teng Yew Chiong

&

AJK Iventori & Bilik

 

En Teng Yew Chiong

& AJK Publisiti

 

 

 

 

En Teh

& AJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pn Judy Chiong Kung Li

& AJK ICT

 

 

 

 

 

 

En Teh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teh @ En Teng Yew Chiong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teh

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teh , En Teng & Pn Judy

 

 

 

 

 

En Teh

 

 

 

 

En Teh

 

 

Semua guru

3

Hal-hal lain :

Tiada.

 

 

 

Mesyuarat ditangguhkan pada     13 30            .

 

Dicatat oleh ,                                                                           Disahkan oleh .

 

 

 

 

 

----------------------------                                                             ---------------------------------

(   Teng Yew Chiong  )                                                               (  TEH TIK SENG   )

Guru Penasihat                                                                       Ketua Guru Penasihat

Taekwondo                                                                             Taekwondo

SMK Sacred Heart Sibu.                                                        SMK Sacred Heart Sibu,

Tarikh : 25.01.2011                                                                 Tarikh :  25.01.2011

 

 

 

 

 

Ahli Jawatankuasa Sesi 2011

 

Jawatan

Sesi Petang  

Kelas

Sesi Pagi

Kelas

Pengerusi

KELVIN SU

4S1

VINCENT LAU BEN JIE

2A1

N. Pengerusi

LING YIE YIEK

4A5

LUCAS CHIENG TIEW LIK

2A2

Setiausaha

HO CHIEN LIK

3A1

JASON TANG SEK LOONG

2A4

N Setiausaha

RICHARD CHIEW HOCK CHIONG

3A1

TIONG YEONG WEI

2A2

Bendahari

WONG TIONG YONG

3A2

KENNY SU LUNG BING

2A3

N Bendahari

ALBERT TING SING YONG

3A2

-

 

AJK ( Bilik)

FERNAND

SAMUEL UJANG

5S2

5A1

TING SIE GIEK

DANNIS DAVID

2A9

1A4

AJK( P Notis)

TANG SII LONG

BRYAN LING

3A2

3A2

HILLARY AK TEKU

FEDENAND JEMPUT AK ALBERT

2A1

2A2

ICT / Website

ANTHONY YEO

HII SENG KIAT

3A1

3A1

JOSHUA WONG ZHANG ZHI

ELTON SIU KWANG YI

2A3

2A2